Generalforsamling Aarhus skoleskak

 

ÅRSMØDE / KREDSMØDE  / GENERALFORSAMLING I AARHUS SKOLESKAK

DAGSORDEN (foreløbig)

Torsdag den 18. april 2018 på kl. 19:00

Aftenen indledes for de interesserede med fællesspisning på foreningens regning. Spisning starter kl. 18:15, og tilmelding er påkrævet – per e-mail eller SMS til undertegnede på fx. aarhus@skoleskak.dk  eller SMS til 30710974, senest den 12. april. Det hele foregår i lokalcenteret i Carl blochs gade, Carl Blochs Gade 30, 8000 Aarhus C.

Efter fællesspisningen starter generalforsamlingen kl. 19:00 (tilmelding er ikke påkrævet) – efter planen med følgende DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

1.                    Valg af dirigent og referent
2.                    Formandens beretning v/ JKR
3.                    Nyt fra Dansk Skoleskak v/ fx LH
4.                    Lejrskoleudvalgets beretning v/ LiHa
5.                    Fremlæggelse af regnskab v/ JKR
6.                    Fremlæggelse af materialeopgørelse v/ MBK
7.                    Planlægning af den kommende sæsons turneringer og andre arrangementer,herunder tidspunkter og regler v/ KH
8.                    Fremlæggelse af budget for 2018 v/ JKR
9.                    Valg af:
·                      Bestyrelsesmedlemmer
·                      Lejrskoleudvalg
·                      Revisor + revisorsuppleant                                                          10.                Indkomne forslag : Ingen endnu
11.                 Eventuelt

Forslag til drøftelse/beslutning skal være mig i hænde senest to uger før generalforsamlingen, det vil sige senest onsdag d. 4. april.

Den endelige dagsorden (samt eventuelle bilag) publiceres alene på Aarhus Skoleskaks hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen (www.aarhusskoleskak.dk)  

Mvh. / Best regards

Jakob Koba Risager

Formand Århus Skoleskak